Vai tu zini, kas ir Vilkuvilks? Varbūt visu vilku barvedis? Visniknākais no vilkiem? Un kas viņam padomā? To nezina neviens. Jo plāns ir slepens.

Arī stāsta galvenajam varonim Dagnim, vienkāršam lauku puikam, nav zināms, ko iecerējuši pagalma zvirbuļi un zīlītes un ko darbnīcā ik vakarus meistaro Dagņa tētis. Visi noslēpumi taps zināmi, ja izlasīsi Ērika Kūļa sirsnīgi uzrakstīto stāstu par Dagni, viņa tēti, mammu un... Vilkuvilku.