Liriskās pārdomas par cilvēka esamības sāpēm un prieku, par dzīves sūtību, jūtām un pasaules skatījumu.