Izdevniecība "Kala Raksti" laidusi klajā grāmatiņu "Krusta ceļš kopā ar godināmo bīskapu Boļeslavu Sloskānu". Grāmatiņā apkopoti notikumi no godināmā bīskapa dzīves, kas palīdzēs apcerēt Kristus ciešanu ceļu.

"2004.gada 20.decembrī ar pāvesta Jāņa Pāvila II izsludinātu dekrētu Decretum super heroicitate virtutum tika oficiāli atzīta bīskapa Boļeslava Sloskāna tikumu varonība un svētuma slava, un no šī brīža viņu varam saukt par godināmo. Tikumu varonības atzīšana nozīmē, ka Baznīca ir novērtējusi Dieva kalpa Boļeslava Sloskāna dzīves izcilību (excellentia vitae) un uzskata to par atdarināšanas vērtu," izdevuma ievadā raksta priesteris Andris Marija Jerumanis.

Drīz pēc tam, kad Boļeslavu Sloskānu iecēla par bīskapu, sākās viņa dzīves krusta ceļš. Viņu nepatiesi apsūdzēja, apcietināja, nosūtīja spaidu darbos uz Solovku salām un vēlāk izsūtīja uz Sibīriju. Atkārtoti apvainots aizdomās par spiegošanu un notiesāts, bīskaps tika spīdzināts 17 padomju cietumos, nežēlīgi mocīts un sists līdz asinīm. Līdzīgi kā Kungs Jēzus ņēma savu krustu uz pleciem, tā arī bīskaps Sloskāns nesacēlās pret savu likteni un sekoja Kristus paraugam, norāda grāmatas autori. Boļeslavs Sloskāns raksta: "Mums ir skaidri un precīzi jāsaprot, ka mūsu kristīgais gars būs tik liels, cik liela būs mūsu mīlestība! Un to mērija un mērīs pēc tā, cik lielas ciešans mēs spējam panest."

Grāmatiņas Krustaceļa lūgšanā ir iekļauti fragmenti no bīskapa Boļeslava Sloskāna dienasgrāmatas un vēstulēm. Šos rakstu fragmentus un Krustaceļa apceres sagatavojis priesteris Andris Marija Jerumanis.