Gudri un vienkārši asprātīgi Rūdolfa Blaumaņa izteicieni, atzinumi, spriedumi un vērojumi par cilvēkiem un notikumiem viņu dzīvē.