Izdevums ”Apvērsums: 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos” veidots LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā un veidošanu arhīvs uzsāka vēl pirms 12 gadiem. Tas veltīts 1934. gada 15. maija apvērsuma problemātikai, kas vienmēr ir izraisījusi un joprojām izraisa atšķirīgus un pat pretrunīgus vērtējumus vēsturiskajā literatūrā, atmiņās un publicistikā. Tieši tādēļ ļoti būtiski ir dot sabiedrībai iespēju analizēt pilnu, iespējami vispusīgu avotu klāstu par šo tēmu.