Tautā iemīļotā dzejniece par savu jaunāko, apaļas jubilejas gadā iznākušo dzejas krājumu saka: “Šo grāmatu es veltu ļaudīm, kuriem mīļi mūsu Tēvzemes meži, ezeri, upes, avoti. Dzejoļi ir sakārtoti tādā secībā, it kā tos rakstījis kāds ceļinieks, kas, sākdams gaitu Vidzemes jūrmalā, nolēmis izstaigāt visu Vidzemi, Latgali, Zemgali, Kurzemi.” Muzikālā un bagātā dzejnieces valoda neatstās vienaldzīgu nevienu, kam tuva ir dzejas klasiskā forma un dziļš saturs.