Šajā darbā ietverta jau publicētā dienasgrāmata un tikpat apjomīgs tās turpinājums. Andris Kolbergs ir asredzīgs sabiedrības un tajā notiekošo procesu novērotājs un nebaidās būt subjektīvs savos vērtējumos, tādejādi saglabājot patiesu godīgumu. Savos dienasgrāmatas ierakstos viņš gremdējas atmiņās, salīdzina pagātnes un mūsdienu notikumus un izdara secinājumus. Savā veiklajā un neuzspiestajā stilā rakstnieks veido saistošu stāstījumu, aptverot laika posmu no aizgājušā gadsimta līdz pat mūsdienām, sniedzot lasītājam viegli uztveramu stāstījumu un daudz vielas pārdomām.