Jautri un pamācoši dzejoļi iz dzīves. Grāmatā ir trīs nodaļas – pirmā (“Vienos priekos”) aptver jaunus, nekur vēl nepublicētus dzejoļus par mūsdienu dzīves reālijām un aktuālākajiem notikumiem gan sabiedrības, gan politikas dzīvē, otrā (“Vakars uz ezera”) ietver sevī gan agrāk publicētus, gan jaunus dzejoļus par cilvēkiem un ikdienas dzīves situācijām, bet trešā (“Padomju epopeja”) liek mums atcerēties padomju laiku sadzīvi un ar to saistītās īpatnības. Trešā nodaļa ir papildināta ar Gunāra Bērziņa zīmējumiem.