Kopā ar pieredzējušiem mākslas un literatūras pētniekiem, kas pārstāv dažādas radošās institūcijas – Valda Čakare, Guna Zeltiņa, Benedikts Kalnačs, Ieva Struka, Līga Ulberte, Ingrīda Vilkārse, Dita Rietuma – savus darbus prezentē talantīga jaunā paaudze – mākslas un literatūras nozares doktoranti Inga Fridrihsone, Pauls Daija, Zane Radzobe, kā arī vēl citi autori. Zinātnieku uzmanības centrā procesi gan mūsdienu mākslā, gan arī pagājušajā laikmetā – 20.gadsimta pirmajā pusē. Krājums bagātīgi ilustrēts