Autore pierāda, ka pagātne spēj atgriezties ik brīdi, un mīlestība spēj uzplaukt visnegaidītākajās vietās... Dzīve ir unikāla, un no Amora bultām mums nevienam neizbēgt!... Vienreizēji, pavedinoši, burvīgi...