Arī kaislīgā mīlas cīņa vairs neatkārtojas - Erta pati pie viņa negāja : lai to darītu, viņai pie deniņiem būtu jāpieliek pistole, bet arī Johans pie viņas istabas loga naktīs neklauvēja. Tas Ertu padarīja vai traku. Viņa neiedrošinājās sev atzīties, ka tieši tas viņu padara traku - Johans pēc viņas neilgojās un, spriežot pēc tā, cik labi viņš pavadīja vakarus, sēžot pie ugunskurakopā ar Ertas pirts ciemiņiem, negarlaikojās arī.Pprotams, ka ne!