25.09.2017 plkst. 17:00 Tomes bibliotēkā perfomance Dzejas dienu noskaņās.

Skandēsim E.Veidenbaumu un paralēli ieklausīsimies A.Freibergas dzejas vārsmās, atverot pirmo autorgrāmatu.

Ziņu sagatavoja:

A.Freiberga, bibliotekāre.