Katvaru bibliotēkā aplūkojamā izstāde Rūdolfa Blaumaņa literārie darbi ilustrācijās, kolāžās un aplikācijās ir veidota no  Katvaru speciālās internātpamatskolas skolēnu darbiem.

Šie darbi tapa, lai pievērstu skolēnu uzmanību R.Blaumaņa daiļradei, meklējot, atrodot un iepazīstot rakstnieka bagātos un interesantos literāros darbus. Par šiem darbiem notiek  balsošana, jo labākie darbi tiks nosūtīti bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkursam  „Blaumaņa brīnumzālītes”, kuru organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Ērgļu Mākslas un mūzikas skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, R.Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” un Ērgļu novada pašvaldību.