Pasākums- 2010. g. 21. jūnijā.

Svētki visaktīvākiem.

Katrā novadā savas īpatnības: daba, tradīcijas, cilvēki. Un katrā novadā ir kaut kas

 brīnišķīgs, īpaši cilvēki. Un Kastuļinas pagasts nav izņēmums.

21. jūnijā Kastuļinas tautas pagasta bibliotēkas zālē sapulcējās visaktīvākie lasītāji un dažādu pasākumu dalībnieki. Tagad bibliotēkā ir 154 lasītāju, bet ir arī vairāk nekā 25 cilvēku, kuri atnāk uz bibliotēku ne vienu-divas reizes gadā, bet pastāvīgi. Gribu izcelt lasītājus, kuri ļoti sen lasa bibliotēkā: Ksenija Zubčenko, Valentīna Bojarune, Marija Grigorjieva, Zinaīda Vasiljieva, Jevģēnija Valaine, Nikita Šakalovs. Daži no tiem lasa šajā bibliotēkā jau 50 gadus. Priecīgi, ka aktīvāko lasītāju skaitā ir dinastijas: lasa Aija Valaine, viņas tēvs un vīra māte. Anželas Šumskas ģimene – ļoti aktīvi cilvēki. Lasa Anžela, viņa māte, meita Diāna, kura atveda līdzi 4-gadīgu māsiņu Ļeru. Viņa vēl neprot lasīt, bet labprāt tiekas pie grāmatu plauktiem. Starp Priežmalas pamatskolas skolēniem gribu atzīmēt Diānu Šumsku, Tatjanu Mikulovu, Anastāsiju Šļapkinu. Sākot ar vasaras brīvlaiku viņas gandrīz katru dienu nāca, lai ņemtu grāmatas.

Šajā dienā pie svētku galda atbrauca sociālie darbinieki no pansionāta „Krastiņi” ar iemītniekiem. Ar kupliem Līgo vainagiem, ar akordeonu rokās un ar brinīkšķīgiem pašdarinātiem darbiem izstādei. Līdija Pokšāne un Anita Grebeža ne tikai atved pansionāta iemītniekus izvēlēties grāmatas, bet arī ļoti aktīvi piedalās bibliotēkas pasākumos. Pansionāta iemītnieku darbi ne pirmo reizi rotā bibliotēkas interjeru.

No janvāra līdz aprīlim šajā gadā bibliotēka piedalījās projektā Neft Safe Latvia „Drošs internets” valsts mērogā. Pasākumā, kurš notika bibliotēkā, piedalījās visa Pokšānu ģimene: Svetlana, Vjačeslavs un Antons, viņi inscenēja skeču. Un tāpēc, ka pasākumā piedalījās dažādu profesiju, sociālo grupu cilvēki un visa ģimene, no 64 bibliotēkām, kuras piedalījās projektā, mūsu bibliotēka iekļuva uzvārētāju skaitā(apbalvoja 6 bibliotēkas).

Šie svētki bibliotēkā sakrita ar gaidāmiem svētkiem Līgo un Janku Kupalas. Tāpēc cilvēki atnesa līdzi ne tikai lielisku noskaņojumu, bet ļoti skaistas ziedu kompozīcijas no lauku puķēm, galdā galvenokārt tika likts pašdarināts siers. Bija saruna par burvīgām zālēm, kādas jālasa obligāti līdz Līgo un Jankas Kupalas svētkiem. Un lasītāji – malači! Tik labi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par zālēm! Pansionāta „Krastiņi” iemītnieku duets akordeona pavadījumā nodziedāja sirsnīgas dziesmas, bet muzikālu noskaņojumu turpināja pagasta dīdžejs Konstantīns Ivanovs, un dziesmas – karaoke skanēja gan solo, gan plašākā izpildījumā pie galda. Un kas var būt labāks, kā skats, kad pie galda sēž vecāki ar saviem bērniem un mazbērniem, un kopīgais noskaņojums visiem klātesošajiem! Visiem pasākuma dalībniekiem tika pasniegti diplomi un galdam Līgo svētkiem- dažādi darinājumi.

Svētki – tas vienmēr ir prieks. Bet svarīgākais, ka paši cilvēki gribēja svētkus, deva vaļa savai dvēselei. Lasīšana – ne tikai patīkams brīvais laiks, bet iespēja atvērties citiem, interesantai saskarsmei, bagātināt sevi un citus.

 

 

Ziņu sagatavoja:
Svetlana Bogdanova, Kastuļinas pagasta bibliotēkas vadītāja.