Septembrī ir sācies Bērnu žūrijas - 2010 darbs. Kā jau ierasts, arī šogad bērni varēs lasīt jaunākās grāmatas un sniegt savu vērtējumu par tām. Katrā vecuma grupā lasītājiem vērtēšanai tiek piedāvātas sešas grāmatas, trīs no tām ir iespējams aizvietot ar grāmatām no citas vecuma grupas kolekcijas. Vēl aizraujošāka dalību grāmatu vērtēšanā šogad kļūs pateicoties  "Bubblicious" akcijai, kas dos iespēju bērniem saņemt košļājumo gumiju par katru izlasīto grāmatu!

Informāciju par Bērnu žūrijas grāmatām skat. Bērnu žūrijas mājas lapā.