Aizvadīti 2.Kārsavas novada svētki

2010.gada 28.augustā Kārsavā notika 2.Novada svētki. Šogad svētki bija īpaši ar to, ka kopā ar novada cilvēkiem gan gājienā pa pilsētu, gan koncertos un citos pasā­kumos piedalījās arī viesu delegācijas no Baltkrievijas  Vitebskas apgabala Rasoni rajona un no Krievijas pilsētas Pita­lovas. Kaimiņus sveikt svētkos bija ieradušies arī Ludzas, Ciblas un Balti­navas novada domes pārstāvji, KF ģene­rālkonsulāta Daugavpilī pārstāvis u.c.

Noslēguma pasākumā tika godināti Kārsavas novada goda pilsoņi.Goda pilsoņa titulu saņēma novada domes deputāts Arvīds Urtāns un bijusī ilggadējā Mežvidu pagasta padomes priekšsēdētāja Zita Mortukāne.

 

Ziņu sagatavoja:
Inta Jurča

Tagi: Kārsavas novads