Gatavojoties Latvijas simtgadei, aizvien vairāk tiek apzināts latviskais kultūras mantojums un tradīcijas. Viens no latviskās identitātes galvenajiem simboliem - tautastērps ir dzīvs mantojums, kuru no pagātnes iedzīvinot šodienā, var nodot nākamajām paaudzēm.

Šīs vērtības savos darbos ir iedzīvinājušas Baltinavas, Briežuciema, Tilžas, Rugāju, Viļakas, Kārsavas audējas, kuru darinājumi visu marta mēnesi bija aplūkojami Kārsavas pilsētas bibliotēkā . Ziemeļlatgales tautastērpi tapuši laika posmā no 2014. Līdz 2015.gadam. 

Noslēdzot izstādi, uz tikšanos ar interesentiem tika aicinātas tautastērpu audējas, lai vairāk uzzinātu par tērpu tapšanu un to valkāšanas tradīcijām. Klausoties Baltinavas aušanas darbnīcas vadītājas un idejas par pašu darināta tautastērpa izgatavošanu iniciatores Ivetas Gabrānes stāstījumā par tērpu tapšanas procesu, varējām pilnīgāk apjaust ieguldītā darba apjomu un pamatīgumu. Vispirms Iveta kopā ar Baltinavas vidusskolas aušanas pulciņa dalībniekiem veica Ziemeļlatgales tautastērpa darināšanas tradīciju izpēti, vairākkārt apmeklējot Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un konsultējoties ar etnogrāfijas nodaļas vadītāju, autoritatīvo latviešu etnogrāfijas speciālisti Ilzi Ziņgīti.  Tad tika veidotas tehnoloģiskās shēmas, krāsu skices, atlasīts materiāls, veikta diegu nostiprināšana stellēs utt., tikai tad paša audekla darināšana. Daudz informācijas par tautastērpa valkāšanu un darināšanu var atrast mūsu tautasdziesmās, vajag tikai meklēt – saka Iveta.

Uzaust brunčus pieredzējuša meistara vadībā var arī iesācējs, daloties savā tautastērpa darināšanas pieredzē, apliecināja Sandra Nagle un Inese Smirnova. Piedaloties daudzajās meistardarbnīcās un semināros tika apgūtas gan aušanas prasmes, gan jostu, zeķu un vainadziņu darināšana, kā arī gūtas vērtīgas zināšanas par tautastērpa vēsturi un tradīcijām.

Izstādē redzamie tērpi, teju gadu ceļojuši gan pa tuvākajiem novadiem, gan pabijuši Rīgā, nu atgriežas pie savām īpašniecēm, lai rotātu tās dažādos pasākumos un svētkos.

Paldies Ivetai un visām tautas tērpu darinātājām par iespēju pieskarties dzīvajam kultūras mantojumam!   

Ziņu sagatavoja:

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča


 

Tagi: tautastērps, Ziemeļlatgale