Augustā un septembrī aktīvi norisinājās Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātais kultūras projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”, kuru finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta mērķis ir sekmēt augstas kvalitātes daudzveidīgas literatūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās

Projektā sekmīgi piedalījās arī Kārsavas novada bibliotēkas. Eksperti no projekta izstrādātāju komandas izvērtēja konkursā iesniegtos 74 projektus, no kuriem nolēma atbalstīti 55, tādējādi projekta īstenošanā iesaistot 456 bibliotēkas.

 

Vērtējot projektus, tika ņemta vērā konkursa nolikuma prasību izpilde, īpaši izvērtējot iesniegtos pamatojums grāmatu kolekcijas nepieciešamībai. Jau novembra beigās mūsu novada Kārsavas pilsētas, Mežvidu, Salnavas un Mērdzenes pagastu  bibliotēku apmeklētājus priecē daudz jaunu, kvalitatīvu mūsu un citvalstu autoru grāmatas.