Pavasarī Latvijas Nacionālā Bibliotēka izsludināja domrakstu konkursu bērniem, kur jaunajiem autoriem vajadzēja izklāstīt savas idejas, kā atmodināt Saulcerīti-tautas pašapziņu un drosmi. Bibliotēkas vadītājas Intas Jurčas ierosinājumam piedalīties konkursā atsaucās arī mūsu Kārsavas vidusskolas skolēni.

Pagāja vasara un uzrakstītie gara darbi jau bija piemirsušies, kad negaidīti pienāca ielūgums piedalīties karnevāla gājienā ,,Gribu iet uz bibliotēku,, Laimīgā loze bija kritusi Laurai Kivlei, Adriannai Gerdai Vjazņikovai un Normundam Dambītim no 5a klases. Lai piedalītos karnevāla gājienā, katram dalībniekam vajadzēja sagatavot mīļākā pasaku varoņa masku. Laika bija atlicis nedaudz, bet skolotājai Ainai Jurdžai piepalīdzot, maskas tika sameistarotas un 08.09.,satraukuma pilni kāpām autobusā, lai dotos tālajā ceļā uz Gaismas pili. Žēl, ka Laura netika mums līdz, jo saslima.

Visi Ludzas reģiona Saulcerītes glābēji brauca uz Rīgu kopā pat divos autobusos, jo visus mūsu  talantus vienā autobusā satilpināt nebija iespējams. Pa ceļam pārrunājām glābšanas stratēģiju un iepazināmies ar uzvedības noteikumiem galvenajā notikumu vietā.

Saulcerītes modinātāji pulcējās Rātslaukumā. Latgaliešus savā aizbildniecībā paņēma Velniņi, pārējos novadus savā starpā sadalīja Baltais kaķītis, Zīļuks, Tobiass un Sprīdītis. Kamēr ar nepacietību gaidījām Skumjā ķēniņa uzrunu, mūs izklaidēja cirka mākslinieki, sevišķi ieinteresēja Zilā dāma, kura lepni, kāju pār kāju pārmetusi, sēdēja uz ... nekā! Beidzot parādījās Skumjais karalis, kurš, redzot modinātājus tik kuplā skaitā sabraukušus, kļuva gandrīz jau par Priecīgo  karali ,viņš sveicināja tautu un lika doties cīņā ar melnajiem kraukļiem lai glābtu Saulcerīti.

Un mēs devāmies ceļā. Vispirms veiksmīgi izgājām caur pazemi, tad uz Akmens tilta cīnījāmies ar Vēju un jau pie pašas Gaismas pils noritēja pēdējais cīniņš ar melnajiem kraukļiem. Mēs uzvarējām un Saulcerīte tika glābta!

Kā balvu par uzvaru saņēmām atļauju iepazīties ar Gaismas pili 7 gudro pavadībā. Latgale padziļināti izpētīja pils 5. stāvu, kurš sevī glabā tikai senas grāmatas. Gudrā pils pele mūs iepazīstināja ar pirmo enciklopēdiju un citiem seniem rakstiem.

Kamēr mēs smēlāmies zinības no 7 gudrajiem, tikmēr Gaismas pils ātrijā bija sapulcējušies pazīstami un ne tik pazīstami bērnu dzejas sacerētāji, mums bija tas gods klausīties viņu gara darbus autoru izpildījumā. Jāsaka, ka pat paši mazākie grāmatu lasītāji slavenos bērnu literatūras radītājus  klausījās elpu ievilkuši!

Skanīgu un apdullinoši jauku punktu mūsu misijai pielika grupa ,,Dzelzs vilks,,, kuri latvju skaistās tautasdziesmas ir apvijuši ar tādām melodijām, kas spējīgas iekustināt pat visspītīgākā tīņa smadzeņu krociņas. Ātrijā nebija neviena, kurš nedungotu līdzi!

Noslēgumā vēl visi dabūja pa ceļamaizes kulei un īpašu dāvanu - grāmatu ,,Pamodināt Saulcerīti,, ,kura ir sastādīta no 72 žūrijas izraudzītiem interesantākajiem darbiem.

Mājās braucām noguruši no glābšanas darbiem, laimīgi par doto iespēju un pateicīgi visiem, kas šo jauko pasākumu noorganizēja.

Bet Gerdai, Laurai un Normundam gribas novēlēt lai šis nav viņu dzīves pēdējais panākums un, lai līdz ar viņiem aug arī viņu griba uzvarēt, piedalīties un nepalikt malā. Un, protams, būt draugos ar bibliotēku un grāmatām!

Gribētos, lai būtu vairāk šāda veida izglītojošo, patriotisko pasākumu bērniem un pusaudžiem.

Visu pierakstīja ieroču nesējs-Inga Nagle

                                                                    * * *

Šis lieliskais pasākums bija viena no Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktivitātēm.

Programma pastāv jau 14 gadus. Arī šogad  Latvijas bibliotēkas aicina žūrijas dalībniekus kļūt par grāmatu lasīšanas ekspertiem.   Grāmatu lasīšanā un vērtēšanā ir iespēja piedalīties visai ģimenei, jo kolekcijā ir grāmatas gan pašiem mazākajiem, gan pieaugušajiem lasītājiem! Kārsavas novadā šogad Bērnu un jauniešu žūrijā piedalās Kārsavas pilsētas bibliotēka, Mērdzenes pagasta bibliotēka, Salnavas pagasta bibliotēka un Mežvidu pagasta un pamatskolas bibliotēkas. LNB Bērnu literatūras centrā tiek apkopoti grāmatu vērtējumi no visas Latvijas. Lielajos Lasīšanas svētkos Rīgā kļūs zināmas bērnu, jauniešu un vecāku mīļākās un interesantākās grāmatas.

Vairāk par šī gada grāmatu kolekciju un lasīšanas veicināšanas programmu var uzzināt :  http://www.lasamkoks.lv/

Katru gadu tūkstošiem dalībnieku iesaistās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu lasīšanā un vērtēšanā!

Nāc un piedalies arī Tu! 

 

Ziņu sagatavoja:
Inta Jurča