2012.gada gada beigās Latvijas Nacionālā bibliotēka bija izsludinājusi konkursu izdevējiem "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai". Tā mērķis ir stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu un veicināt tās sabiedrības saliedētību.

Konkursā piedalījās izdevniecības, grāmatu apgādi un individuālie izdevēji.

Šī projekta ietvaros Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novadu bibliotēkas  šī gada sākumā saņēma 476 grāmatu eksemplārus par 3272 latiem.  Kārsavas novadā visbagātīgākais grāmatu klāsts nonāca Kārsavas pilsētas bibliotēkas krājumā – 85 grāmatas par 551.20 latiem. Katra pagasta bibliotēka saņēma ne vairāk kā 10, taču interesantas un  vērtīgas grāmatas.

Bibliotēka saņēma vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūru, izdevumus līvu, latgaliešu, Latvijas mazākumtautību un Eiropas Savienības valstu valodās, daiļliteratūru, kā arī klausāmgrāmatas, kuru izmantošana iespējama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Grāmatu iepirkumā liela uzmanība pievērsta Latvijas un Eiropas vēsturei. Ar minētās programmas atbalstu katrā bibliotēkā būs pieejami tādi vērtīgi izdevumi kā „Divas puses: latviešu kara stāsti:  Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās”,  Latvijas vēstures atlants, Arheoloģiskais ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē, u.c.

Aicinām pedagogus, skolēnus, studentus un visus interesentus nākt uz bibliotēkām un iepazīties ar grāmatu jaunumiem.

Ziņu sagatavoja:
bibliotēkas vadītāja Inta Jurča