„P pīrfabrika „Līgatne”” un publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” ir uzsākuši makulatūras vākšanas akciju„Bibliotēka man, es bibliotēkai”. Akcija turpināsies līdz 2012. gada 31. oktobrim.

Oļesja Dreimane, SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” mārketinga vadītāja:  „Akcijas mērķis ir atvieglot bibliotēkām no aprites izņemto grāmatu, periodikas izdevumu un citas makulatūras savākšanu un utilizēšanu, kā arī pievērst uzmanību papīra šķirošanas un otrreizējās pārstrādes esamībai un nepieciešamībai Latvijā.”

Akcijas uzvarētāji tiks noteikti katrā no četriem Latvijas reģioniem – Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. Rezultatīvākajām bibliotēkām papīrfabrika dāvinās fotoaparātus un piegādās kliņģerus, lai sasniegumu varētu nosvinēt kopā ar saviem apmeklētājiem. Turklāt ikviena bibliotēka par katriem nodotiem 500 kg makulatūras saņems veicināšanas balvu – fabrikā saražotu biroja vai mākslas papīru radošo darbnīcu organizēšanai.

Kārsavas pilsētas bibliotēka ir pieteikusies dalībai šajā akcijā un aicina novada bibliotēkas un iedzīvotājus iesaistīties makulatūras vākšanā.

Uzkrāto makulatūru nogādājiet Kārsavas pilsētas bibliotēkā. Mēs parūpēsimies, lai tā nonāk papīra pārstrādes uzņēmumā.

 Tālrunis uzziņām 65733162, mob. 29326819