Ejam, bērni, pļaviņā, Sēžamiesi pulciņā, Nopīsimi vainadziņu, Ar ko Jāni sagaidīt!

Tad, kad pienākusi gada visgarākā diena, kurai seko īsākā nakts, svinam Jāņus. Dienā pirms Jāņiem – Zāļu dienā, kad saule savu gaismu un siltumu  dāvā visdāsnāk, plūktām zālēm piemīt īpašs spēks. Gaidot gada viskrāšnākos svētkus aicinājām bērnus, viņu vecākus un vecvecākus uz radošo darbnīcu bibliotēka, lai tuvāk iepazītu jāņuzāļu maģiju, iemācītos pīt vainadziņus dažādās tehnikās un ar skanīgām Līgo dziesmām ieskandinātu Jāņus.

22.jūnijā, jau no paša rīta čaklā bibliotekārīte Aija pa Kārsavas un Malnavas pļavām sarūpēja pēc iespējas dažādas jāņuzāles, par kuru dziedniecisko un enerģētisko nozīmi vēlāk stāstījām bērniem. Lai Līgo dziesmas skan plašāk, meldiņu noturēt palīdzēja kultūras nama kolektīvu vadītājas Antoņina  un Ināra.

Čakli darbojoties, tapa pirmie vainadziņi. Izrādās, ka daži bērni tos tik tiešām nekad agrāk nebija mēģinājuši pīt. Katrs izvēlējās sev tīkamākās zālītes un vainagu pīšanas paņēmienus. Tā tāpa vainadziniņi ne tikai priekš pašiem un Jāņiem, bet arī svētku noskaņai brāļiem, māsām un vecākiem. Izveidojām arī dažādus zāļu pušķus un  garāku vītni, ar kuru izrotājām Kultūras nama balkonu.

Svētki ir ne tikai to svinēšana, bet arī sagaidīšana un pavadīšana. Un ikviena šī procesa sastāvdaļa ir svarīga. Kopā ar bērniem mums izdevās padarīt piepildītāku šo svētku gaidīšanas laiku. Lai visiem skaisti un izdevušies svētki! Rūtoj!

Ziņu sagatavoja:
Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja