19.jūnijā, pašā vasaras pilnbriedā, Kārsavas pilsētas bibliotēkā notika grāmatas atvēršanas pasākums. Šos svētkus visiem dzejas mīļotājiem dāvāja mežvidiete Inta Nagla, nododot lasītāju vērtējumam jau otro dzejas grāmatu – ‘Dvēseles dienasgrāmata” .

“ Pirms gada nācu pie jums ar savu pirmo dzejas grāmatiņu „Smilšu pulkstenī iestrēdzis laiks”. Esmu ļoti laimīga un pateicīga saviem lasītājiem, jo saņēmu daudz labu vārdu un sapratu, ka manas dzejas vārsmas cilvēkiem ir vajadzīgas, ka tās rod atbalsi jūsu sirdīs un es nedrīkstu uzrakstīto savtīgi paturēt sev – pats Dievs ir vēlējis, lai mana dzeja „dotos pasaulē”.

Šoreiz pie jums nāku ar dziļas mīlestības un pateicības vārdiem, kuri ierakstīti manas „Dvēseles dienasgrāmatā”. Šī grāmata ir veltījums maniem vismīļākajiem cilvēciņiem – meitām Ausmai un Lāsmai, dēlam Arvim, manai mātei un Jurģim, draugiem, kuri mani labi pazīst un bieži ir kopā ar mani. Taču tā ir dāvana arī visiem tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kurus esmu satikusi internetā – mana dzeja ir dziļa pateicība viņiem par sapratni, labestību un uzmundrinājumu, un es cieņā noliecu galvu viņu priekšā.” – tā par savu otro dzejas krājumu “Dvēseles dienasgrāmata” saka Inta.

Grāmatai ir dots vecākās meitas Ausmas draudzenes Alises izdomāts nosaukums.Grāmatas vāku rotā autores zīmējums, par kura simbolisko nozīmi Inta saka: „Katrs cilvēks kā zieds Dieva saudzējošās un sargājošās plaukstās. Tā dvēsele kā pērle izstaro mīlestību, kas saplūst ar Visuvarenā dāvāto Gaismu”. Tā pat Intas darbi ir arī grāmatas krāsainajās ilustrācijās. Vāka dizainu veidojusi Aija Pastare, grafikas - Inta Terentjeva.

Dzejoļi sakārtoti  6 tematiskās sadaļās, kurās autore iziet cauri mūža ritējumam no bērnības bezrūpības līdz cilvēka brieduma laikam, bet katram cauri vijas MĪLESTĪBA visskaistākajā, vispatiesākajā tās veidolā: bērna mīlestība pret māti un mātes mīlestība pret bērniem, divu cilvēku savstarpējo jūtu ceļi, Dieva mīlestība pret mums un mūsu ticība un paļāvība uz Dievu, mīlestība pret draugiem, tuviem cilvēkiem un pat nejaušu mūsu dzīves garāmgājēju. Mīlestība pret savu zemi un mātes valodu, kurā „ryučeits prīceigs vuovuļoj...” .

Autore uzsver, ka tā ir grāmata par mums ikvienu:

„Savas dvēseles dienasgrāmatā

Kā vistīrākās pērles,

Izlolotas mīlestības gliemežvākos

Glabāju vārdus un domas,

Ik dienas apmīļoju, pirms pasaulē laižu,

Lai tās kā dzintari iemirdzas jūsu sirdīs

Kā saules pielietā jūras jomā...”

Klātesošos noteikti uzrunāja Intas vienkāršie un sirsnīgie vārdi, kuri plūst no dvēseles dziļumiem. Šī Dieva dotā prasme tos sadzirdēt un izteikt ne katram ir dota, tāpēc vēl jo lielāks gandarījums mums visiem ir tas, ka mūsu vidū ir cilvēks, kuram ir šī atslēdziņa uz smalkajām dvēseles durtiņām.

Uz grāmatas atvēršanas svētkiem bija ieradušies gan Intas klasesbiedri, gan viņas vārsmu mīļotāji no visa novada. Bija arī viens īpašs viesis – grāmatas izdevējs Aivars Gulbis no apgāda “ Mana grāmata”, kurš mērojis tālo ceļu no Liepājas. Viņš atzina, ka apgādam ar Intu ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība. Inta Nagla bija viena pirmajām, kura 2011.gada sākumā atsaucās uz aicinājumu jaunajiem autoriem izdot savus darbus nelielās tirāžās. Tā tapa grāmata “ Smilšu pulkstenī iestrēdzis laiks”. Intas dzeja ir arī 7 apgāda izdotajos kopkrājumos! Un drīzumā gaidāms vēl viens pārsteigums – Aivara, kurš ir profesionāls fotogrāfs, un Intas kopīgs projekts – suvenīrgrāmata “Ziedu valdzinājums” ar krāsainām fotogrāfijām un Intas vārsmām.

Īpašs paldies par izjusto dzejas lasījumu un muzicēšanu Andai Šicānei un Kārsavas Mūzikas un Mākslas skolas absolventēm, akordeonistēm Jolantai Močai un Janai Dūmiņai.

Ziņu sagatavoja:
Inta Jurča, bibliotēkas vadītāja

Tagi: dzeja, Kārsavas novads