8.aprīlī Kārsavas pilsētas bibliotēkā notika mežvidietes Intas Naglas pirmās dzejas grāmatas “Smilšu pulkstenī iestrēdzis laiks” atvēršanas svētki. Uz pasākumu bija ieradušies Kārsavas novada iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji, dzejnieces draugi un atbalstītāji.

     Pasākumu ieskandināja Kārsavas kultūras nama jauniešu teātra studijas dalībnieki ar autores dzejas kompozīciju. Kā veltījums Intai izskanēja Anitas Rimicānes dziedātās dziesmas.

     Tad visiem klātesošajiem bija iespēja “pāršķirstīt” grāmatas lappuses pašas autores stāstījumā. Dzejot Inta sākusi jau skolas gados un vārsmas turpinājušas pie viņas nākt visu mūžu.

      “Dzejā ir mani prieki un sāpes. Mani smiekli, pārdomas un sirds izjūtas. Tajā nav nekā viltota un pārspīlēta- tajā esmu es pati. Dzejā ir mana zeme, mana mīļā Latgale un redzētais, piedzīvotais, pārdzīvotais. Un daudz, daudz patiesas beznosacījuma mīlestības pret dzīvi, kura ir tik bezgala skaista...”- atzīst autore.

       Smalki, pieklusināti, bet patētiskiem saukļiem un sarežģītiem vārsmojumiem Inta mums stāsta par vērtībām, kas mums visiem ir nozīmīgas – mīlestība, labestība, sāpes un zaudējumi. Viņa aicina ieklausīties, sajust mirkļa skaistumu laika ritējumā un būt atvērtākiem, iejūtīgākiem. Vairākus dzejoļus ļoti izjusti nolasīja tagadējā kolēģe Elita Zirne.

      Nobeigumā autore pateicās visiem, kas iedvesmoja un atbalstīja viņu pirmās grāmatiņas izdošanai – ģimenei, skolas biedriem, draugiem un  Kārsavas novada pašvaldībai. grāmata tapusi izdevniecībā "Visual studio", vāka dizainu veidojusi Zane Bramane.

      Pasākuma beigās, protams, apsveikumi, veiksmes vēlējumi, sarunas par tālākajām iecerēm.

     Intas radošums izpaužas ne tikai dzejā, bet arī citos mākslas veidos. Tautas nama zālē pašlaik skatāma viņas apgleznotā zīda izstāde. Novēlam Intai arī turpmāk būt tik pat daudzveidīgai, pārsteidzošai un iedvesmojošai!

Ziņu sagatavoja:
Inta Jurča, bibliotēkas vadītāja