Ieplānota literatūras izstāde dzejas dienām veltīta rakstniekam - novadniekam J.Jaunsudrabiņam. Pārruna ar bērniem, svinīga ziedu nolikšana pie piemiņas akmens.