Kantinieku bibliotēkā tiek realizēts PIPP projekts, Projekts tiks īstenots Rēzeknes novada teritorijā laika posmā no01.10.2014. līdz 30.06.2015. Projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” mērķis ir izveidot jaunu un uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru Rēzeknes novada teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespējas bez maksas piekļūt internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā, izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus.2015.gadā būs papildus 4 datori, vēl viens Wi-fi punkts un A3 kopētājs, kas jau ir pieejams bibliotēkā.