„Man vienmēr gribētos tev sacīt mīļus vārdus.”

9.05. notiks bibliotēkā zīmējumu konkurss,kas ir veltīts Mātes dienai.