„Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.”

 

Bibliotēkā no 05.05. līdz 09.05. katru dienu plkstn.15:00 notiks viktorīna skolēniem par Jāni Klīdzēju u viņa darbiem.