Bibliotēku nedēļā varēs jebkuršs interesents apgūt e-prasmes, piemēram, izveidot e-pastu , iegūt prasmes internetbankas lietošanā utml.