No 24.03. līdz 28.03. bibliotēkā būs izvietota izstāde: "Galapunkts- Sibīrija",kas būs veltīta 1949.gada 25.marta deportācijai.