Izveidota literatūras izstāde: "Aīdai Niedrei-115", izstādē eksponētas 7 rakstnieces grāmatas un ir apskatāma rakstnieces biogrāfija.