Bibliotēkā ir izvietota literatūras izstāde: "Vilim Plūdonim- 140".

Izstādē iekļauta Viļa Plūdoņa biogrāfija un eksponētas 8 rakstnieka grāmatas.