1. kl. skolēnu, iepazīšanās ar bibliotēkas piedāvājumu un pakalpojumiem.