2012.gadā 8.jūnijā Kalnciema bibliotēkā (Kalnciems, Jelgavas 15),

LLU 5.kursa studentes ILZES JANPAVLES diplomprojekta prezentācija

„KALNCIEMA KULTŪRVĒSTURISKĀS VIDES TRANSFORMĀCIJA”.

 

Tiek aicināti visi, kuri vēlās ielūkoties Kalnciema vizuālajā nākotnē.

Tagi: kalnciems