Literatūras izstāde veltīta rakstniekam Albertam Belam

 

Prozaiķis, sabiedrisks darbinieks

Viens no spožākajiem prozaiķiem latviešu literatūrā

Saņēmis A. Upīša prēmiju (1977; par romānu "Saucēja balss"), LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka nosaukumu (1982), Valsts prēmiju literatūrā (1989; par romānu "Cilvēki laivās"), "Latvijas Literatūras gada balvu 2012" par mūža ieguldījumu Latvijas rakstniecībā.

Alberts Bels ir dzimis 1938. gada 6. oktobrī Rīgas rajona Ropažu pagasta Jaunmežplepjos. Mācījies Elektrotehnikas fakultātē Celtniecības tehnikumā Rīgā, Maskavā Valsts Cirka mākslas skolā (1955‒1956), pēc obligātās karaklausības kā eksterns beidzis vidusskolu Rīgā. Mācījies arī Augstākajos scenāristu kursos Maskavā (1967‒1969). Kopš 1963. gada nodarbojas ar rakstniecību. Bela debija romāna žanrā ‒ "Izmeklētājs" (1967) ‒ autoru tūlīt ieveda latviešu jaudīgāko prozistu sabiedrībā. Otrais A. Bela romāns, 1967. gadā uzrakstītais "Bezmiegs", kurā autors kritizēja padomju iekārtu un pret kuru tika ierosināta krimināllieta, cenzētā variantā tika publicēts 1987. gadā, bet necenzētā - tikai 2003. gadā. Plašu ievērību sabiedrībā guva romāns "Saucēja balss" (1974), darbs par latviešu tautas brīvības centieniem 1905. gada revolūcijas laikā, romāna pamatā vēsturiski materiāli, galvenā varoņa prototips ir 1905. gada revolūcijas cīnītājs J. Luters-Bobis.

Bels, Alberts.  Cilvēki laivās : romāni / Alberts Bels; māksl. Aleksandrs Stankēvičs. - Rīga : Liesma, 1987 (Tip. "Cīņa"). - 395, [2] lpp. : il., 1 lp. ģīm. ; 20 cm.        Saturs: Cilvēki laivās ; Sitiens ar teļādu ; Bezmiegs.

Sīkbilde"Cilvēki laivās" (1987) ir viens no Bela spožākajiem darbiem. Mazā kuršu tautiņa, kuras ziedu laiki (12. gadsimtā šī jūrasbraucēju un karotāju tauta veiksmīgi konkurēja ar zviedru vikingiem) jau sen pagātnē, 19. gadsimta vidū gan vēl saglabājusi savu nacionālo identitāti, bet jau tuvu iznīcībai. Romāns veidots kā divu pasauļu pretstatījums. No vienas puses, Prūsija, ko var uztvert kā absolūtās sakārtotības un arī sastinguma simbolu, no otras - "cilvēki laivās", t. i., kuršu zvejnieki, kuru mūža lielākā daļa aizrit uz ūdens. Vienlaikus šī metafora apzīmē mazo kuršu tautiņu vēstures straumē vai - plašākā skatījumā - jebkuru skaitliski nelielu tautu. Par oficiālo valsts valodu pasludināta vācu, kursiski sarunas noris vairs tikai ikdienā; zvejnieki ir zaudējuši interesi par pasauli un dzīvo pēc fatālā principa "kam jānotiek, tas notiks". Romānā vēstures ritumu iemieso brīnišķīga metafora. Tas ir Sventes kalns - ceļojošā kāpa, kas, laikam ritot, mazpamazām apber kuršu ciemu. Romāna izskaņa ir drūma: kurši ir izzuduši līdz ar savu valodu un kultūru. Tomēr paliek jautājums: cilvēki rada vēstures straumes plūdumu; vienlaikus vēsture veido cilvēkus - vai "cilvēkiem laivās" iespējams iespaidot straumes virzību vai vismaz neļauties straumes spēkam?

Bels, Alberts.  Cilvēki pilsētās : romāni / Alberts Bels ; māksl. Aleksandrs Stankēvičs ; fotogr. Juris Krieviņš. - Rīga : Liesma, 1988 (Tip. "Cīņa"). - 459, [2] lpp., 1 lp. ģīm. : il. ; 21 cm.
        Saturs: Slēptuve; Poligons; Būris; Izmeklētājs.

SīkbildeA. Bela grāmata Cilvēks pilsētā ir izdota 1988.gadā. Tajā apkopoti četri romāni, kas savā starpā nav saistīti sižetiski, taču tos vieno tēma, ko autors ielicis grāmatas nosaukumā - Cilvēks pilsētā. 
Katrs romāns atsevišķi jāuztver kā sava veida asociācija par pilsētu. Grāmatā ir minēti tikai daži atbilžu varianti jautājumam: „kas cilvēkam ir pilsēta?” un „kā viņam tajā izdzīvot?” Atbildes sniedz romānu virsraksti: Slēptuve, Poligons, Būris. Ceturtais romāns Izmeklētājs to tik tieši neizsaka virsrakstā, taču saturs tāpat kā visiem grāmatā esošajiem romāniem atklāj to, kas cilvēkam ir pilsēta un sīki izanalizē cilvēka izjūtas un māku dzīvot tajā.

Bels, Alberts.  Cilvēki pārvērtībās : romāni / Alberts Bels; red. Velta Duka; māksl. Aleksandrs Stankevičs. - Rīga : Liesma, 1989 (Tip. "Cīņa"). - 442, [3] lpp., 1 lp. ģīm. : il. ; 21 cm.
        Saturs: Saucēja balss ; Saknes.

Sīkbilde

Ar šo grāmatu noslēdzas A.Bela darbu triloģija. Grāmatā ietverti romāni "Saucēja balss"un "Saknes". "Saucēja balsī" darbība risinās 20.  gadsimta sākumā, kad cilvēki  cīnās par pārvērtībām sabiedriskajā iekārtā. "Saknes" rāda  dzīvi  20. gs. pēdējā ceturksnī, šeit raksturu sadursmes atklājas sabiedrības attiecībās ar dabu, arī  ar cilvēka dabu.

Bels, Alberts, 1938-.  Saulē mērktie : Romāns / Alberts Bels ; red. Ieva Janaite ; māksl. Jānis Jaunarājs. - Rīga : Preses nams, 1995 (a/s Preses nams). - 150, [1] lpp. ; 20 cm.

SīkbildeSaulē mērktie” ir viens no pēdējiem Alberta Bela romāniem – sarakstīts 1995. gadā. Tas skar sāpīgu un tomēr latviešu literatūrā ne visai bieži apskatītu tēmu, proti, 
II Pasaules karu un leģionāru gaitas tajā. Romāna nosaukums iešifrēts otrās daļas nobeigumā:
"Kritušo karavīru ķermeņi palika uz zemes, bet nemirstīgās dvēseles devās augšup pretī nezināmajai bezgalībai. …

Bels, Alberts.  Slēptuve : Romāns / Alberts Bels ; māksl. Tatjana Sergijenko. - Rīga : Liesma, 1986 (Tip. "Cīņa"). - 131 lpp. : il. ; 16 cm.

Sīkbilde Romānā "Slēptuve" stāstīts par meiteni Zani, kas drīz beigs vidusskolu. Viņa cerību pilna skatās nākotnē, taču kaimiņš Voldemārs negaidīti un rupji iejaucas viņas dzīvē.

 Ziņu sagatavoja:

Bibliotēkas vadītāja Dina Ozola