Ilze Žola stāsta par savu pieredzi mūsdienās aktuālajā bioloģiskās dārzkopības jomā.

Grāmatā īsi apskatīti dārzkopības galvenie novirzieni un to attīstība Latvijā. Lielākā uzmanība veltīta bioloģiskajai metodei – no tās pamatprincipiem līdz dārzniekam kā dārza veidotājam un kopējam. Autore atklāti stāsta par savām veiksmēm un arī neveiksmēm bioloģiskajā saimniekošanā.

Lasītājs uzzinās
* kādas priekšrocības dod dabiska vide un dabas daudzveidība dārzā;
* kā veidot dzīvu un veselīgu augsni;
* kāda nozīme ir augsekai un kultūraugu maiņai;
* kā cīnīties ar nezālēm un vai tas vienmēr ir nepieciešams;
* cik svarīga ir augu aizsardzība kā profilakse.

Grāmatā atrodami arī praktiski ieteikumi un norādes.