Romāns ir rakstīts par šodienas vissāpīgāko jautājumu, par cilvēka izvēli ko nosaka viņa apziņa.