"Itin visam Velēdas dzīvē cauri un pāri plūst Pilna upe. Pilna ar pirmo mīlestību, atmiņām, neizdzēšamām slāpēm pēc romantikas, jaunības maksimālisma. Pilna ar aizvien jaunām un jaunām cilpām, kas žņaudz un neļauj cilvēkam pilnvērtīgi dzīvot." Linda Šmite