"Maijas Krekles seriāls par dzimtu, kas sākās  romānā "Vita brevis. Vēlreiz" un turpinājās romānos  "Mīlestības skartie" un "Zeme mani nes", ieguvis negaidītus pavērsienus ceturtajā, kur savdabīgi atrisāns  gan palaidnīgās meitas, gan centīgā dēla, gan savas  sirds labirintos apmaldījušās mātes un tēva un arī pārējo jau zināmo varoņu gaitas." Eva Mārtuža