Izturēt, kaut ko būtiski mainīt sevī, savā skatījumā uz dzīvi un augšāmcelties- tādu cilvēciskas pilnveidošanās ceļu četru diennakšu garumā savai romāna galvenai varonei Dagnijai lēmusi lasītāju iemīļotā rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte.