Jūlija mēnesī bibliotēkas lietotāji varēs iepazīties ar ceļojošo grāmatu kopu

Grāmatu kopa izveidota no atbalstītā Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekta "Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās", ko finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds ar mēŗķi sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās  bibliotēkās, kā arī sniegt iespēju rakstniekiem satikt savus  lasītājus, sarunāties un gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai.

              Grāmatu kopā ir iekļautas dažāda satura latviešu oriģinālliteratūras grāmatas. Tajā ir gan jau pazīstamu rakstnieku Dainas Avotiņas, Ērika Hānberga, Laimas Muktupāvelas, Gundegas Repšes, Noras Ikstenas, Ingunas Baueres, Andras Manfeldes, Ērika Kūļa, Laimdotas Sēles prozas darbi, imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša, Imanta Auziņa dzejoļu krājumi, kā arī jaunākās paaudzes rakstnieku Kristīnes Želves, Pētera Draguna,  Margitas Gūtmanes un citi literārie darbi. Kolekcijā  līdzās literārajiem darbiem ir  arī izdevumi par rakstniekiem Rūdolfu Blaumani, Imantu Ziedoni, Gunti Bereli, Gunāru Priedi, grāmatas par padomju režīmu, politisko publicistiku, par sakrālās  arhitektūras un mākslas mantojumu Preiļu rajonā, Latvijas mūzikas dzīvi un jaunradi 1940.- 1945. gados un citas vērtīgas kultūrvēsturiskās grāmatas.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Apine