Dzejnieces dzīves ceļš aizsācies Kalncempju pagasta "Pērkonos", trūcīgā zemnieku ģimēnē. Mācījusies kalncempju pamatskolā, pēc tam Alūksnes vidusskolā. Tas  ir bijis grūtību un pārbaudījumuj ceļš, kura piepildījumu dzejniece atrada dzejā. 1940. gada vasarā Elza Vēciņa pārceļas uz dzīvi Rīgā, pabeidz juridiskos kursus un strādā par bibliotekāri tiesu bibliotēkā. Pašmācībā apgūst svešvalodas. Grāmatu pasaule kļuva par viņas ģimeni, draugiem un sabiedrotajiem.

Dzejoļus rakstījusi kopš jaunības, tajos atspoguļo zemes cilvēka domas un jūtas, atbildes meklējumus mūžīgajam jautājumam par cilvēka dzīves jēgu. Dzejniecei dota spilgta dabas  izjūta, patiesums, gara dzīves rosīgums  

Izdoti seši dzejoļu krājumi:

Vēciņa, Elza. Baltais dārzs : dzeja / Elza Vēciņa ; mākslin. A.Čaupovs. - Rīga : Latvijas valsts izdevniecība, 1961. - 93 lpp. ; 14 cm.

Vēciņa, Elza. Baltā ābele pelēkā seģenē : dzeja / Elza Vēciņa; Е. Sudmales iev. Neizstāstāmā grūtuma ziedēšana, 5.-8.lpp. ; Māksl. V. Krieviņa. - Rīga : Liesma, 1984. - 111 lpp. : il. ; 17 cm.
Vēciņa, Elza. Mezglu kalni : dzejoļi / Elza Vēciņa ; māksl. Z. Antons. - Rīga : Liesma, 1973. - 134 lpp. : il. ; 17 cm.

Vēciņa, Elza. Vakara ieleja : dzeja / Elza Vēciņa ; mākslin. H. Purviņš. - Rīga : Liesma, 1975. - 143 lpp. ; 14 cm.

Vēciņa, Elza. Pelēkais lakats : dzeja / Elza Vēciņa ; mākslin. R. Zaķe. - Rīga : Liesma, 1968. - 63 lpp. ; 14 cm.

Vēciņa, Elza. Ziema ir cerību laiks : dzejoļi / Elza Vēciņa ; māksliniece Inga Kambala. - Rīga : Liesma, 1981. - 69, [1] lpp. ; 17 cm.