Romāns ir par to – kā cilvēku likteņi kļūst atkarīgi no izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu profesionalitētes, godaprāta, sirdapziņas un atbildības izjūtas.

        Kas ir turīgā uzņēmēja sievas slepkava? Intriga saglabājas līdz par romāna beigām, un, pats galvenais,- atstāj vietu arī lasītāja viedoklim.