Šogad Bibliotēku nedēļā  rīkotie pasākumi tika veltīti kultūras mantojumam, tā izzināšanai un popularizēšanai, ko paveikuši novadnieki,  kultūras iestāžu darbinieki un līdzcilvēki.

22. aprīlī  Informācijas stunda „Ielūkosimies enciklopēdijās!“

23. aprīlī Pasākums Ates muzejā „Mans zelts“- pagasta kultūras, vēstures un vides vērtību apzināšana un izpētes koncepcijas izstrāde Kalncempjos“

Pasākuma laikā tika akcentēti uzsvari uz plānotiem pasākumiem šajā gadā, kurā tika aicināti līdzdarboties pagasta iedzīvotāji  un iestādes. Muzeja norišu kalendārs 2013. gadā iesākās ar Ottes Lieldienām, kas pulcēja Lieldienu tradīciju izzināt gribētājus.Tālāk aktīvi jāgatavojas Muzeju naktij, kurā tiks atklāta Kalncempju mednieku kolektīva medību trofeju izstāde. Tajā piedalīsies Aldis Ķeselis no Ilzenes , kurš izstādi bagātinās ar savu redzējumu par dabu un mežu fotogrāfijās un muzikālais viesis būs Olīvijas Jēģeres vadītais jauktais vokālais ansamblis. Jūlija mēnesī plānots  turpināt sadarbību ar Pirts skolu. 21. jūlijā kalncempiešus pulcinās uz Ates muzeja dzimšanas dienu un tad jau klāt Pļaujas svētki, kuri notiks 14. septembrī ar svētku moto „Zelta lini- sudraba sēklas“. Novembrī  Latvijas dzimšanas dienai par godu tiks veidota svētku programma „Savu zemi paturēt“, kurā tiks rīkota ekskursija pa muzeja ēkām ar dziesmām un  nostāstiem. Gada nogalē tiks rīkots  ziemas gadskārtu tradīciju pasākums „Ķekatu zvaniem skanot“.

24. aprīlī  Prezentācija Pētot dzimtas saknes par Dzimtas koka veidošanas pamatprincipiem.

Prezentācijā tika doti padomi:

  • Kā iesākt radurakstu meklēšanu;
  • Ko var paveikt „neatejot no datora“ – par interneta mājas lapu apmeklēšanu.

Dzimtas sakņu pētīšana ir ļoti aizraujoša un interesanta un var aizvest mūs tālā senatnē, kur varam uzzināt daudz interesantu stāstu, kas, savijoties cits ar citu, veidojuši mūsu dzimtas vēsturi un mūs pašus, tādus, kādi esam.

   Bet viennozīmīgi viss sākas ar vēlmi izzināt un saprast, kas es esmu un kas ir mani senči!

25. aprīlī Informācijas  stunda par pamatiemaņām darbas ar datoru un internetu

26. aprīlī  Informācijas  stunda „Novadniecei- keramiķei Ilgai Vanagai- 85“ 

Jubilāre -novadniece keramiķei Ilgai Vanagai (13.04.1928.- 26.04.2013.)

Māksliniece dzimusi Gulbenes rajona Kalnienas pagasta Kadiķos jaunsaimnieka ģimenē. Absolvējusi  Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolas Keramikas nodaļu. Latvijas Mākslas Akadēmijas Keramikas nodaļu (1955.). Viņas pirmais darba cēliens rit Rīgas porcelāna fabrikā (1955.- 1968.), vēlāk arī Ķīpsalas keramikas darbnīcā (1968). Mākslinieku savienības biedre no 1961.

Mākslinieces veidotās un apgleznotās vāzes, trauku komplekti, dekoratīvās figūriņas, rūpnieciski pavairotas, sastopamas daudzos dzīvokļos. Mākslinieciskie darbi, iekļauti padomju porcelāna izstādēs, ir pārstaigājuši visus piecus kontinetus, nesdami autorei plašu atzinību.

             Māksliniece strādā ar mālu un šamotu. I.Vanaga ir viena no dārza keramikas aizsācējām Latvijā, daudzu liela izmēra dekoratīvās keramikas kompozīju autore. Ar saviem darbiem piedalījusies ne tikai republikas izstādēs, bet arī daudzās pasaules valstīs.  Ar saviem darbiem : lielu izmēru dekoratīvām vāzēm un sienu dekoriem rīkojusi  izstādes arī Alūksnē (1971.,1985) un Gulbenē.