Mana zeme, mana tauta un mana dzimta. Tās ir lietas, kas ir svarīgas visos gadsimtos.

2013. gada 20. jūlijā uz pirmo Reiņa Mūrnieka dzimtas Saietu, kas dzīvoja Kalncempju  pagasta „Pūzupu” dzimtas mājās,  sapulcējās 89  saieta dalībnieku. Dzimtas saiets notika Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā, kur tika iestādīts piramidālais ozoliņš, tā aizsākot veidot dzimtas aleju, tā rosinot cilvēkus vākt un apzināt savas saknes.

            Dzimtas saieta mērķis bija sapulcināt tuvus un attālākus radus un izstādīt jaunizveidoto Reiņa Mūrnieka ciltskoku, kurā apzināti ap 400 cilvēku.

            Pasākums sākās ar reģistrēšanos, kurā katram dalībniekam tika izsniegta pazīšanās zīme, kas veidota no koka kā poga, ar domu, lai pasākuma laikā  viens otru labāk iepazītu, veidotu ciešākus sakarus- „sapogātu” ciešāk radu rindas.

            Saieta atklāšanu muzeja Saimes mājas pagalmā ar muzikālu sveicienu uzsāka populārais saksafonists Zintis Žvarts. Atklāšanas uzrunu teica saieta organizatores Dina Ozola un Ginta Linīte. Kopīgi tika nodziedāta latviešu tautas dziesma „Mazs bij tēva novadiņis”, ko varētu nosaukt par Saieta dalībnieku himnu, jo Reinis Mūrnieks dzīvoja Kalncempju pagastā, kurš tagad ir mazākais pagasts Latvijā pēc iedzīvotāju skaita. Un šajā mazajā pagastā ir saknes spēcīgai un stiprai Mūrnieku dzimtai, kura nāk no laukiem tālajā Alūksnes novadā. Tie bijuši spēcīgi cilvēki ar lielām ģimenēm, ļoti saimnieciski un strādīgi. Dzimtai vienmēr nozīmīga bijusi gan mūzikas mīlestība gan Dieva klātbūtne. Savulaik arī turīgi gan laukos, gan pilsētās. 

            Saieta dienas laikā tika iepazīstināts ar Reiņa Mūrnieka zariem, prezentācijās bija iespēja iepazīties ar katra zara vēsturisko veidošanos līdz šodienai.

            Saietā ar lielu interesi katrs centās atrast savu ciltskoka zariņu, pētīja savus radurakstus. Dalībnieki bija līdzi ņēmuši arī senas dzimtas relikvijas, fotogrāfijas un arī novada tautas tērpu.

            Pasākums bija apliecinājums ieguldītajam darbam un ierosme turpmākajam darbam pie dzimtas vēstures pētīšanas. Ceru, ka šāda satikšanās tradīcija turpināsies, lai mēs nākotnē viens otru nepazaudētu.

Mūrnieku dzimta izsaka lielu pateicību Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam par viesmīlību un palīdzību pasākuma organizēšanā.