Ar Kultūras ministrijas atbalstu Alūksnes novada pašvaldība šogad rīkos pasākumu ciklu "Mana atmiņa zied", atzīmējot Latvijas Tautas frontes izveidošanos pirms 25 gadiem. Lai šo notikumu godam atcerētos, pašvaldība aicina līdz 1. jūlijam atsauktie visus Alūksnes novada iedzīvotājus, kas iesaistījušies Latvijas Tautas frontes darbībā vai kā citādi

Sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, Alūksnes pilsētas Tautas namu un represēto klubu "Sarma" jau no aprīļa tiek aktīvi strādāts pie tā laika liecību dokumentēšanas, materiālu vākšanas, iedzīvotāju aptaujas, lai Alūksnes muzejs varētu izveidot ekspozīciju par Atmodas laika notikumiem un cilvēkiem Alūksnē un tās apkārtnē. Izstādi iecerēts veidot mobilu, lai pēc tam to izrādītu novada skolās, bibliotēkās un muzejos. Atmiņu stāsti tiks fiksēti arī CD un DVD diskos, lai pēc tam tos kā izziņas un mācību materiālus izmantotu skolas un muzeji.

Lai izveidotu daudzpusīgu izstādi un apkopotu atmiņas, kurās atspoguļota Alūksnes  novada cilvēku līdzdalība Atmodas laika notikumos, lūdzam visus, kuri paši vai kuru ģimenes locekļi piedalījās Latvijas Tautas frontes darbībā, zvanīt vai doties uz Alūksnes muzeju, lai varētu precīzāk izveidot dalībnieku sarakstu un piefiksēt cilvēka devumu tā laika notikumos. Tāpat ļoti gaidām rakstiskas vai foto liecības par šo laiku un notikumiem Alūksnē, novadā un valstī. Visās novada bibliotēkās un Alūksnes muzejā līdz 1. jūlijam, jūs, kas stāvējāt klāt Latvijas atdzimšanai, esiet laipni gaidīti gan ar fotogrāfijām, gan saviem atmiņu stāstījumiem. Atmiņu stāstus var iesūtīt arī elektroniski uz e-pastu muzejs.info@aluksne.lv.

 

 

Ziņu sagatavoja:
Evita Aploka