18. maijā Alūksnes novadā visi muzeji aicināja savus apmeklētājus uz ikgadējo Muzeju nakti. Šogad tās moto bija "Zaļa krāsa- mežs".

Arī  Kalncempjos Viktora Ķirpa Ates muzejā pasākumi sākās pulksten 19, kad tika atklāta Kalncempju pagasta medību kolektīva medību trofeju un ilzenieša Alda Ķeseļa fotogrāfiju izstādes. Tika dota iespēja pagaršot savdabīgus mājražojumus- priežu čiekuru un viršu sīrupu, kurus piedāvāja mājražotāja Santa Melece. Visa vakara garumā varēja vērot floristu darbu konkursa "Ottes aleja atdzīvojas" norisi un izstādi "Mežs ienāk pagalmā". Konkursā, apvienojot pagājuša gadsimta 30. gadu lauku sētas tēmu ar muzeja nakts devīzi, organizatori vēlas muzeja piedāvājumu papildināt ar radošiem darbiem, kas veidoti no dabā, galvenokārt mežā, iegūtiem materiāliem, tika demonstrēti floristu darba prasmes un radoša izdoma.

Muzeja teritorijā darbojās Alūksnes novada mazpulcēni un viņu aktivitātes tika saistītas ar meža izpēti. Ikviens apmeklētājs varēja piedalīties radošajās darbnīcās un darboties gan ar koku un klūdziņām, gan gatavot rotas no dažādiem materiāliem vai spēlēt dažādas koka spēles:  lego, domino, ķegļi, koka kājas u.c.