Jūnija mēnesī bibliotēka piedāvā iepazīties ar literatūras izstādēm

Palīdzēt dabai- Tavs uzdevums!

Jubilārs rakstnieks Jānis Mauliņš- 80

Iepazīsim vācu rakstnieka Ērika Marijas Remarka darbus

"Jāņu diena lepni nāca, ugunīs vizēdama!"

 

Ziņu sagatavoja:
Dina Ozola