Grāmatas apraksts skat elektroniskajā katalogā

Aspazija un Rainis šodienas skatījumā : literatūrzinātnisku rakstu krājums / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; sast. un priekšv. "Aspazija un Rainis 21.gadsimta "skaņās"", [5.]-8.lpp., aut. Gundega Grīnuma ; māksl. Dina Dzelme. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts : Zinātne, 2004 : Pērse. - 206, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Rakstu krājumā iztirzātas Aspazijas (1865-1943) 20.-30.gadu lugas, Raiņa (1865-1929) bērnu dzeja padomju laika publicējumos, analizētas vairākas Raiņa lugas dažādos aspektos. Aplūkota arī Hermīnes Zālītes un Anša Gulbja personība saistībā ar abu dzejnieku darbu izdošanu. Ievietota Rainim 20.gados rakstītu vēstuļu kopa.  ISBN 9984-7671-4-0