Jūrmalas pilsētas muzeja

galvenās vēstures speciālistes

Ingas Sarmas

stāstījums

"JŪRMALA GADSIMTU GARUMĀ"

Ieeja bez maksas